Arrangører av Ti på topp Verdal


Ti på topp Verdal arrangeres av Midt-Norge Bedriftsidrettskrets og Verdal Idrettsråd. Med oss på laget har vi et stort antall frivillige som merker ruter, skriver turbeskrivelser og jobber for at du skal kjenne på turgleden. Vår hovedsamarbeidspartner er Grong Sparebank. 

Har du spørsmål eller forslag ta gjerne kontakt med oss.Andrea Hagstrøm
Avdelingsleder og ansvarlig for Ti på topp Verdal

Mobil 99012514
andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no


Verdal Idrettsråd
Verdal Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på kommunalt og interkommunalt nivå.


Om Bedriftsidretten 

Bedriftsidretten er Norges største leverandør av folkehelse og sosial bærekraft. Vi gir bedrifter, kolleger, venner og familier en aktiv arena hvor man er likeverdige og får til noe sammen. Målet er å få så mange som mulig i fysisk aktivitet, uavhengig av utgangspunkt. 

Et godt aktivitetstilbud er viktig når man skal rekruttere eller beholde gode ansatte. Og ikke minst, redusere sykefravær, skape en felles identitet og et godt miljø. For folkehelse handler om så mye mer enn aktivitet. Det handler om tilhørighet og trivsel. Om å bli sett og være en del av noe meningsfylt. 

Siden 1957 har vi jobbet i krysningspunktet mellom idrettsliv, arbeidsliv og frivillighet. Med over 50 ulike aktiviteter, et hundretalls arrangementer, 300 000 deltakere og 1500 bedriftsidrettslag har vi noe for alle. 

Vi er på lag med Norge.  

Er du klar?Hovedsamarbeidspartner

Grong Sparebank er stolt sponsor av Ti på topp fordi vi ønsker å bidra til at folk kommer seg ut og bruker den fantastiske naturen vi har rundt oss. 

Vi opplever at Ti på Topp inspirerer og motiverer til at  både godt voksne og barn kommer seg ut og bruker den fine naturen vår og det er et viktig folkehelsetiltak. 

Det er viktig for oss å støtte frivilligheten og engasjementet rundt om i vårt nærområde. Banken er opptatt av lokalsamfunnet vi er en del av, og synes det er viktig å bidra til slike  fantastiske gode tiltak.

Ida Vassmo - Grong Sparebank